Κλιματική αλλαγή

Αρχική / Κλιματική αλλαγή
Κλιματική αλλαγή

Ο πλανήτης μας θερμαίνεται τώρα πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο της καταγεγραμμένης ιστορίας. Αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι η κλιματική αλλαγή!

Η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι η καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο, κατά την οποία εκπέμπονται αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αλλάζουν τα καιρικά μοτίβα και διαταράσσουν την συνήθη ισορροπία της φύσης. Αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και για τους ανθρώπους αλλά και για τους ωκεανούς μας.

Ο Ωκεανός είναι βασικό στοιχείο της παγκόσμιας κλιματικής ισορροπίας Είναι ο κύριος ρυθμιστής της ζωής στον πλανήτη. Ο Ωκεανός παράγει την τροφή μας, απορροφά 30% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγουμε ενώ δημιουργεί το 50% οξυγόνου που αναπνέουμε.

Ωστόσο ο Ωκεανός είναι υπό συνεχόμενη απειλή: θαλάσσια ρύπανση, υπεραλίευση,  όξυνση θαλασσίων μαζών, καταστροφή οικοσυστημάτων, υπερθέρμανσή, αύξηση μέσης στάθμης των θαλασσών. Οι προκλήσεις σήμερα πολλαπλασιάζονται βάζοντάς σε κίνδυνο όχι μόνο τα οικοσυστήματα αλλά και την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αφορά όλους μας.

Χωρίς τον Ωκεανό, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα είχαν ήδη «πνίξει» τον πλανήτη.

Ας τον προστατεύουμε!