Αλιεία / Ανθρώπινη αλληλεπίδραση

Αρχική / Αλιεία / Ανθρώπινη αλληλεπίδραση

Αλιεία / Ανθρώπινη αλληλεπίδραση

Η αλιεία στην χώρα μας, εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο του παραγωγικού δικτύου και των παραδόσεων μας. Ωστόσο, η υγεία των θαλασσών μας, η διατήρηση των διατροφικών μας συνηθειών και η ευημερία των στόλων μας απειλείται από την υπεραλίευση, δηλαδή την αλιεία σε τόσο μεγάλες ποσότητες ιχθύων που οι πληθυσμοί τους δεν προλαβαίνουν να αναπαραχθούν και να ανακάμψουν. Σαν αποτέλεσμα δημιουργείται μια ανισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με σημαντική μείωση των πληθυσμών και απώλεια βιοποικιλότητας. Επίσης, μη αναστρέψιμη ζημιά στον βυθό και το θαλάσσιο περιβάλλον προκαλούνται και από ορισμένα αλιευτικά εργαλεία ενώ άλλα έχουν υψηλά ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας.

Γι’ αυτούς τους λόγους είναι πολύ σημαντική, για ψάρια που καταναλώνονται ευρέως, η γνώση των σωστών εποχών, των σωστών μεγεθών και των κατάλληλων εργαλείων!

Η ομάδα μας, που δραστηριοποιείται σε ένα νησί με βαθιά παράδοση ενασχόλησης με την θάλασσα και την αλιεία, έχει σαν στόχο να ερευνά και να προωθεί νέους τρόπους βιώσιμης αλιείας που θα προστατεύουν τις θάλασσες μας αλλά συνάμα τον άνθρωπο και την κοινωνία μας.

Δεν υπάρχει άλλος χώρος για σπατάλη της θαλάσσιας ζωής!