Ξενικά είδη

Ξενικά είδη

Η Μεσόγειος θάλασσα, παρά το μικρό μέγεθος της σε σχέση με τους ωκεανούς, παρουσιάζει μια μοναδική βιοποικιλότητα με το 20% των ειδών που φιλοξενεί να είναι ενδημικά, δηλαδή μοναδικά μεσογειακά είδη!

Η μοναδικότητα της Μεσογείου έγκειται και στο γεγονός ότι είναι σχεδόν απομονωμένη από τους ωκεανούς, επικοινωνώντας με τον Ατλαντικό μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ και μέσω του στενού των Δαρδανελίων με τη θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα. Στα νοτιοανατολικά η διώρυγα του Σουέζ συνδέει την Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό.

Με το άνοιγμα του διαύλου επικοινωνίας με το Σουέζ και με την αύξηση της θαλάσσιας μεταφοράς δημιουργήθηκαν νέοι δρόμοι για την εξάπλωση ωκεάνιων ειδών στην Μεσόγειο. Αυτά τα είδη ορίζονται ως «ξενικά» και είναι οργανισμοί που μετακινούνται πέραν του φυσικού ορίου εξάπλωσής τους και εγκαθίστανται σε άλλο χώρο, ως αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης επέμβασης του ανθρώπου.

 

Η εισαγωγή ξενικών ειδών σε ένα οικοσύστημα φαίνεται να αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα των ημερών μας για το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος των εισβολικών ειδών αυτών είναι η μη προβλεψιμότητα, δεδομένου ότι μπορεί να είναι τοξικά, δηλητηριώδη, φορείς ασθενειών και μεγάλοι ανταγωνιστές των ενδημικών οργανισμών.

Όπως και στην Μεσόγειο, έτσι και στις Ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί πολλά ξενικά είδη με τις επιπτώσεις τους να είναι ήδη ορατές και πολυάριθμες!

Γίναμε παρατηρητές της αλλαγής υδάτινου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της ζωής μας και οι νέες γενιές μεγαλώνουν τώρα με μια διαφορετική θάλασσα από αυτή που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε! Σκοπός της ομάδας μας είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της εξάπλωσης ξενικών ειδών στην περιοχή της Καλύμνου και η πρόταση λύσεων διατήρησης. Στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε αυτές τις αλλαγές των θαλασσών μας στις νεότερες γενιές, σε ερασιτέχνες και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού.

Με την κατάλληλη γνώση και τις σωστές δράσεις μπορεί να προστατευτεί η πολύτιμη βιοποικιλότητα των νησιών μας!